Training voor ouders: Iedereen hoort erbij!

De sociale druk op kinderen is tegenwoordig groot. Het is voor een kind heel fijn wanneer hij de kracht en de vaardigheden heeft om te (durven) zijn zoals hij zich in werkelijkheid voelt en dat hij vanuit die basis het gevoel heeft erbij te horen en van waarde te zijn.

Als ouder is het soms moeilijk om je kind daarin goed te ondersteunen. Dit komt omdat je via de (gevoels)pijn van je kind geraakt wordt in je eigen gevoel. In deze training worden je praktische handvatten aangereikt zodat je je kind kunt ondersteunen in de omgang met de buitenwereld. Je leert hoe je de weerbaarheid van je kind kunt vergroten.
 
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur.
Kosten: € 149,-  per persoon. Indien u als ouderpaar komt betaalt u samen € 269,-.
Locatie: Gezondheidscentrum Cuijk, Irenestraat 33b.
Groepsgrootte: maximaal 10 personen.

U kunt uzelf opgeven via info@kindertherapie-nijmegen.nl of bellen naar 06-51728507.