Methode

Kinderen hebben een eigen manier om zich uit te drukken. Dit gebeurt vaak in spel. We werken dus spelenderwijs, aansluitend bij de belevingswereld van uw kind. We gaan samen op zoek naar het probleem van uw kind en we bekijken gezamenlijk wat hij of zij nodig heeft om weer op een gezonde manier verder te kunnen.

Uitgangspunt is dat uw kind op bewust en onbewust niveau hulpbronnen in zich heeft die hem/haar kunnen helpen te bereiken wat hij/zij wil bereiken
De therapie richt zich zowel op de binnenwereld van het kind als op de buitenwereld: relaties in het gezin, familie, school, vriendjes.

De therapie is kortdurend. Dit betekent meestal 7 à 15 sessies van een uur. Voorafgaand aan de therapie vindt er een intake-gesprek plaats met u als ouders/verzorgers. Na iedere 5 sessies is er weer een gesprek waarin we bespreken hoe u zelf actief betrokken kunt worden bij de therapie van uw kind.